Analiza zleconego projektu

Na usługę składa się ocena koncepcji, wykonalności oraz wycena. Po otrzymaniu od Klienta modelu do stworzenia formy potrafimy ocenić, czy dany projekt będzie optymalny z technologicznego punktu widzenia. Wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę, jesteśmy w stanie wprowadzić odpowiednie modyfikacje w takich projektach, tak aby finalnie osiągnąć efekt bliski perfekcji. Głęboko wierzymy, że każdy produkt, który stworzymy, powinien spełniać najwyższe standardy jakości. Dzięki TechStandard™ zapewniamy, że finalny wyrób nie tylko spełni oczekiwania Klienta, ale także pozwoli obniżyć koszty produkcji formy oraz skutecznie zmniejszyć koszty wytworzenia gotowego produktu.

Do kogo usługa jest skierowana Usługa?

Przede wszystkim usługa kierowana jest do klientów, którzy nie dysponują specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania wyrobów, form roto i samej technologii. Większość klientów wie co chce otrzymać na końcu – jaki wyrób, ale nie wie jaką drogą to osiągnąć, bez popełniania kosztownych błedów.

Jaki problem rozwiązuje?

Problem braku posiadania we własnych zasobach profesjonalnego biura projektowanego, braku kompetencji/doświadczenia oraz braku czasu niezbędnego na opracowanie projektu.

Jaką korzyść zyskuje klient dzięki tej usłudze?

Bazując na naszym doświadczeniu, wyrób/formę projektujemy w taki sposób, aby wyrób/forma była optymalna z punktu widzenia kosztowego czyli najtaniej jak to możliwe przy spełnieniu wszystkich parametrów oczekiwanych przez klienta. Dodatkową, ale równie ważną korzyścią dla klienta jest to, że nie bierze on na siebie ryzyka związanego z całym procesem.